Na een procedure, gestart in 2000 komt er een finaal arrest van het hof van cassatie, 18/09/20, die deze uitputtende procedureslag beëindigd na 20 jaren.
Het architectuurbureau werd zowel bij 1 ste aanleg, beroep, hoger beroep en cassatie over de volledige lijn vrijgesproken van enige fouten of nalatigheden, en zeker ook inzake de geveinsde bedrag overschrijding.
Wij hopen dat de negatieve sfeer die hieraan voortdurend en ten onrechte werd en wordt gekoppeld hiermee een einde neemt.

Other projects